Dantherm DVR 450 filter

Hos Filterhuset kan du få ett Pollenfilterset till ditt Dantherm DVR 450 ventilationssystem. Filtren är tillverkade enligt Dantherms specifikationer, vilket är din garanti för att dina nya filter passar perfekt i ditt system. 

2 produkter

Dantherm HRV 5 eller DVR 450 StandardfilterDantherm HRV 5 eller DVR 450 Standardfilter
Fri frakt
Dantherm DVR 450 PollenfilterDantherm DVR 450 Pollenfilter

Filterskift på Dantherm DVR 450 filter

Vi rekommenderar att du byter ditt filter var tredje månad för att hela tiden säkerställa en optimal filtrering av luften i ditt hem samt för att hålla ditt system fritt från damm och smuts. Du bör kontrollera ditt filter regelbundet, särskilt om du bor i ett område med mycket föroreningar.

Du behöver två filter för att genomföra ett komplett filterbyte i ditt ventilationssystem. I utsuget kan du montera ett Standardfilter, vars uppgift endast är att hålla ditt system fritt från damm och smuts, så att det håller längre. Det finns ingen anledning att montera ett finare filter här eftersom denna luft kommer inifrån bostaden och sugs ut. På insugningssidan sätter du finfiltret, alltså Pollenfiltret.

Dantherm DVR 450 är ett energiekonomiskt bostadsventilationssystem. Energin från utsuget används till att värma upp luften i insuget. Systemet skapar ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat, som gynnar både byggnaden och de som bor i den. Det krävs två filter för att genomföra ett komplett filterbyte i den här modellen.

Dantherm DVR 450 är ett energiekonomiskt bostadsventilationssystem. Energin från utsuget används till att värma upp luften i insuget. Systemet skapar ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat, som gynnar både byggnaden och de som bor i den. Det krävs två filter för att genomföra ett komplett filterbyte i den här modellen.

Hämta bruksanvisningen