Hur ska ett filter monteras?

Hur du installerar ditt filter i ditt ventilationssystem har betydelse, och just därför har vi på Filterhuset gjort det så lätt som möjligt för dig. Vi har nämligen satt en pil på ditt filter med en plastkant så att du alltid kan se om filtret vänder åt rätt håll. Har du däremot ett Standardfilter monterat kan du enkelt se skillnad med hjälp av färgerna på filtret.

Är du osäker på om filtret är monterat korrekt kan du alltid kontakta vår kunniga Kundservice som är redo att hjälpa dig.

Luftens riktning genom filtret

Det kan vara svårt att se vilken riktning luftströmmen har, men oftast rör sig luften igenom filtret mot mitten av ditt ventilationssystem. Med andra ord rör sig luften mot värmeväxlaren, som oftast är en sexkantig grön låda i mitten av systemet.

Det är viktigt att du monterar ditt filter så att det vänder åt rätt håll. Våra Standardfilter har en progressiv fiberstruktur som garanterar en optimal filtrering. Vi har färgat fibrerna så att det är lätt att se skillnad på ingångssidan och utgångssidan av filtret. Logiken är enkel. Blå betyder dammig sida. Vit betyder ren sida.
Ditt Standardfilter vänder korrekt när luften går in på den blåa sidan och ut på den vita, det vill säga att den vita sidan ska vända in mot mitten av systemet.

Om du har ett filter monterat i systemet med en fast ram har vi satt på en sedel på filtret med en pil som visar vilken väg luften ska strömma igenom filtret.

Välj den rätta filtertypen

Det är stor skillnad mellan våra filtertyper - både på hur små partiklar de tar bort och hur de ska vändas. Är du intresserad av att veta mer om de olika filtertyperna och vad de kan göra för dig och ditt inomhusklimat? Då kan du läsa en guide om våra filtertyper här:​

Standardfilter

 • Tar bort damm och smuts
 • Kan monteras i in- och utsuget
 • G4 filterklass
 • PM: 10

Pollenfilter

 • Minskar allergibesvär
 • Monteras i insuget
 • F7 filterklass
 • PM: 2,5

SafeAir filter

 • Tar bort skadliga partiklar
 • Monteras i insuget
 • F9 filterklass
 • PM: 1,0

Kulfilter

 • Tar bort dålig lukt
 • Ingen partikelfiltrering
 • Monteras i insuget med partikelfilter