Indeklima

Radonskydd och varför ventilationssystemet kan vara till hjälp

Radonskydd och varför ventilationssystemet kan vara till hjälp

Radon är en osynlig, luktfri och skadlig radioaktiv gas som förekommer naturligt i mark och berggrund och som kan tränga in i din bostad om den inte är skyddad mot radon.

Referensnivåer och gränsvärden är fastställda av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Det fastställda gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³ för bostäder - och cirka 250 000 bostäder överskred dessa nivåer.

Antalet kommer sannolikt att minska med åren, då bostäder byggs allt tätare och många hus byggs nu med mekanisk ventilation.

Det kan ändå vara bra att vara på den säkra sidan och mäta radonhalterna i bostaden

Gränsvärden för radon och rekommendation om minskning

Radonhalten i din bostad bör ligga under gränsvärdet 200 Bq/m³.

1. Radonhalt mellan 100 Bq/m³ och 200 Bq/m³.

Om radonhalterna i din bostad ligger nära 200 Bq/m³, bör du se om du kan reducera radonhalten genom att förbättra ventilationen. Här kommer ett ventilationssystem att vara till nytta. Ett ventilationssystem är inställt på att byta all luft i bostaden varannan timme. Du kan även se om det finns sprickor i husgrunden som kan tätas. Det kan också vara läckor vid rörgenomföringar eller liknande, där radon kan tränga in.

2. Radonhalt över 200 Bq/m³

Om din bostad har radonhalter på över 200 Bq/m³, kan du överväga att installera en radonsug, vilket sker genom ett särskilt ventilationssystem under byggnaden. Det finns företag på Internet som kan hjälpa dig med detta.

Luftens radonhalt anges i Bq/m³ (becquerel per kubikmeter).

Vill du veta mer om radon? Läs om Læs om hvad radon er, og hvordan trænger det ind i din bolig?

Har du upptäckt en hög radonhalt i din bostad? Läs om Bli av med (mycket) radon i bostaden genom god ventilation

Är du osäker på hur du minskar radonnivån i din bostad eller vilket filter som passar till ditt system? Då kan du kontakta våra duktiga filterexperter här.

 

Källor: 

Dr.dk
Radimet.dk
SST.dk

Läs nästa

Inomhusklimatet och din sömn
Partikelföroreningar - Vår tids stora hälsoproblem