Dit helbred

Partikelföroreningar - Vår tids stora hälsoproblem

Partikelföroreningar - Vår tids stora hälsoproblem
Vi har utsatts för partikelföroreningar i hundratals år, men i takt med den teknologiska utvecklingen har partikelföroreningarna runt oss ändrat karaktär. Idag är det många städer runt om i världen som är kraftigt påverkade av föroreningar, vilket är ett allvarligt hälsoproblem. Detta är även fallet på många platser här i Sverige.

Problemet med partikelföroreningar är komplicerat. Utsläpp från t.ex. uppvärmning av hushåll påverkar luftkvaliteten på låg höjd, dvs. där vi människor befinner oss. Dessa partiklar tas upp av kroppen och kan leda till besvär och sjukdomar. Partikelföroreningar har fått mycket fokus i media och anses numera vara den typ av luftförorening som är mest skadlig för vår hälsa. Även om vi har strikta lagar och regler på området finns det fortfarande mycket kvar att göra.

Varifrån kommer partiklar?

Partiklar har olika form och storlek, men de kommer alla från olika källor som släpper ut partiklar direkt i luften eller via kemiska och fysikaliska processer.

Partiklar delas upp efter storlek:

  • Partiklar som är mindre än 0,1 μ kallas för ultrafina partiklar
  • Partiklar som är mindre än 2,5 μ kallas för fina partiklar
  • Partiklar som är större än 2,5 μ kallas för grova partiklar

Det är här filterklassen på ditt filter kommer in i bilden. Ju finare ditt filter är, desto fler av de pyttesmå skadliga partiklarna kommer att filtreras bort. Därför rekommenderar vi alltid att välja ett  Pollenfilter eller ett  SafeAir filter till ditt ventilationssystem, som båda två filtrerar bort partiklar som är mindre än 2,5 μ. 

Partiklar kan komma från naturliga källor, men även från källor skapade av människan. Av människan skapade källor kan bland annat vara förbränningsprocesser från t.ex. vedspisar, transportmedel och fartyg. Naturliga källor kan vara från djur, mark eller skum från havets saltvatten. 

De av människan skapade föroreningarna är störst och mest allvarliga. Bland dessa står förbränningsprocesser (vedspisar, bilar, industrier, fartyg etc.) för hela 64% av de av människan skapade partikelföroreningarna i luften. Alla förbränningsprocesser avger partiklar som är mindre än 2,5 μ. Detta innebär alltså att du behöver ett filter som kan filtrera bort dessa ultrafina partiklar, om du vill förhindra att skadliga partiklar kommer in i bostaden.

Partiklarnas påverkan på hälsan

Det var först på 90-talet man började undersöka sambandet mellan partikelföroreningar i luften och livslängden hos människor. EU har påvisat 288 000 förtida dödsfall i Europa till följd av partikelföroreningar.

Med risk för att skrämma upp dig så kan partikelföroreningar leda till allvarliga konsekvenser för hälsan. Effekten av partikelföroreningar är komplicerad. Den beror på storleken och formen på partiklarna, då det varierar beroende på om vi andas in dem samt var i luftvägarna de sätter sig. 

Forskare har påvisat att de finaste partiklarna är de farligaste - alltså de som är mindre än 2,5 μ. De grövre partiklarna fångas upp av kroppens egna försvarsmekanismer i t.ex. näsan. Mindre partiklar kan tränga sig igenom kroppens försvar och sätta sig i luftvägarna. När fina och ultrafina partiklarna sätter sig i luftvägarna kan det leda till förvärring av astma, andra lungsjukdomar och i värsta fall cancer. Om partiklar tar sig från vidare från lungorna och ut i kroppen, kan de sätta sig i blodomloppet och leda till åderförkalkning och blodpropp.

Håll ett öga på nivån av fina partiklar i luften - för din hälsas skull.

En förhöjd koncentration av fina partiklar samt CO2 i luften påverkar inte bara ditt dagliga välbefinnande, utan kan också ge dig koncentrations- och sömnbesvär. På lång sikt kan för stora mängder fina partiklar öka risken för hjärt- och lungsjukdomar och i värsta fall leda till lungcancer. 

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för dig och din familj? Vår BQ30-mätare hjälper dig att undersöka mängden partiklar och CO2 i ditt hem, så att du kan få ett bättre inomhusklimat. 

BQ30-mätaren är en luftkvalitets-monitor som kontrollerar mängden finpartiklar och CO2-halten i din bostad. Partikelmätaren mäter mängden partiklar indelade i två grupper - PM10 och PM2,5. PM10 är de partiklar som har en maximal diameter på 10 µm, medan PM2,5 är små fina partiklar med en diameter på mindre än 2,5 µm. 

Dessa partiklar är så små att du inte kan se dem med blotta ögat, men också så små att de kan tränga in i lungsäckarna. Partiklar med en storlek på mindre än 1 µm kan även tränga in i blodkärl.


Vad kan du göra själv?

Vi kan minska föroreningarna luften samt hindra fina och ultrafina partiklar från att komma in i våra bostäder och arbetsplatser. Vi tillbringar i genomsnitt 80% av vår tid inomhus. Därför är det mycket viktigt att luften i våra bostäder och på våra arbetsplatser är ren och fri från skadliga partiklar från externa källor. 

Du kan mäta nivån av fina och ultrafina partiklar i ditt hem för att ta reda på om luften inne i och utanför bostaden är förorenad. Dessutom kan du använda mekanisk ventilation istället för naturlig ventilation via fönster och dörrar. 

När du använder en mekanisk ventilation ser du till att luften som kommer in utifrån är fri från skadliga partiklar. Filtret som sitter i ventilationssystemet bidrar till detta eftersom det fångar upp skadliga partiklar innan luften kommer in i bostaden.

Du kommer dock fortfarande att utsättas för föroreningar från källor inne i bostaden. Detta kan t.ex. vara husdjur och matlagning. Mängden föroreningar inomhus är dock betydligt mindre skadlig än föroreningar från fina och ultrafina partiklar som kommer utifrån.

Om du är osäker på vilket filter du ska använda i ditt ventilationssystem är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. Våra medarbetare har stor teknisk kunskap om filter och lång erfarenhet inom branschen. De ger dig råd om inomhusklimat, filterklasser och filterbyte.

Upplagt av: Michelle, Danfilter

Läs nästa

Radonskydd och varför ventilationssystemet kan vara till hjälp