Beställ online och byt själv

– det är sunt förnuft

Tips inför filterbytet

Ditt ventilationssystem ska kontrolleras löpande för att säkerställa en optimal drift. Hor Filterhuset rekommenderar vi at du kontrollerar dina filter och ditt ventilationssystem var tredje månad. Det är viktigt att du ser till att dina filter inte är tilltäppta och behöver bytas ut. Det är även viktigt att ditt ventilationssystem hålls fritt från damm och smuts. Därför är det en bra idé att dammsuga ditt system med jämna mellanrum. KOM IHÅG! Du ska aldrig dammsuga eller tvätta dina filter.

Livslängden för ett filter varierar beroende på luftmängd, system och förhållandena omkring din bostad. Vi rekommenderar att du inspekterar/byter dina filter cirka var tredje månad om du har ett Standardfilter monterat, och var sjätte månad om du har ett finare filter i ditt system.

Ett traditionellt bostadsventilationssystem har två filter monterade.

  • Ett filter i insuget. Filtrering av luften som kommer utifrån och in i din bostad. Här rekommenderar vi att du monterar ett finare filter; såsom vårt Pollenfilter eller vårt SafeAir-filter.
  • Ett filter i utsuget. Filtrering av luften som cirkulerar runt i bostaden och som blandas med frisk luft i värmeväxlaren, det vill säga luften som kommer ut från bostaden. Här kan du nöja dig med att använda ett Standardfilter.

Guide för filterbyte

Ditt ventilationssystem fungerar endast om du löpande byter ut dina filter.

Kom ihåg att luften du andas in är filtrerad genom det filter du ser. Endast med rena filter är du garanterad ett hälsosamt inomhusklimat. 

Du kan enkelt byta dina filter själv. Stäng av systemet och öppna locket. När du har tagit ur de använda filtren tar du bort damm i systemet med en dammsugare, innan du monterar de nya filtren. Kontrollera att filtren sluter tätt och är vända så att luften passerar genom filtret i pilens riktning (filtermattor från blå till vit sida). Systemet är nu redo att användas.

Visste du att..

Det inte rekommenderas att tvätta eller dammsuga dina filter?

Tvätt och rengöring förstör fiberstrukturen i filtret och gör att gammalt damm och smuts flyttas från filtrets dammiga sida till dess renluftsida.

Ditt system förbrukar mindre ström om du byter dina filter ofta?

Luftströmmen genom filtret får motstånd av filtret. Det är därför viktigt att använda filter med rätt specifikationer. I takt med att filtret täpps till med damm får ventilationen arbeta hårdare för att pressa luft genom filtret.
Det lönar sig i längden att byta filter ofta eftersom du då sparar ström.

Ett filter från Filterhuset.se är precis lika bra som ett originalfilter?

Du kommer att märka att våra filter ofta är identiska med, eller ännu bättre än, originalfiltren från producenten. Våra filter uppfyller EU-standarden EN779, som är den gällande standarden för luftfiltrering.

Vägen till det rätta filtret

1. SYSTEM

För att hitta rätt filter till ditt system ska du börja med att ta reda på vilken systemtillverkare du har. Detta går alltid att se på ditt system, i form av en logga eller liknande.

2. SYSTEMMODELL

Därefter ska du ta reda på vilken modell ditt system är. Denna information framgår på systemet, i form av till exempel ett informationsklistermärke.

3. FILTERTYP

Till sist ska du bestämma dig för vilken typ av filter du vill ha i ditt system. Läs mer om vilket filter som passar bäst för dig samt skillnaden mellan de olika filtren här.