När och hur ofta ska ett filter bytas ut?

Ditt ventilationssystem är beroende av att du, löpande, inspekterar och byter ut dina filter. Därför att det viktigt att regelmässigt kontrollera dina filter i systemet och byta ut dem efter behov. De flesta ventilationssystem har ett filteralarm som påminner dig om att kontrollera och byta ut dina filter. Oftast skal de kontrolleras och utbytas omkring var 3-6 månad. ​

Du kan själv byta ut dina luftfilter om du har fått tag i de rätta produkterna. Det tar bara några minuter att byta ut sina filter och skapa ett bra och sunt inomhusklimat.

Livslängden på dina filter beror på hur mycket damm det är i luften. Filterhuset rekommenderar därför att du kontrollerar ditt filter regelbundet och byter filter när det behövs. Oftast håller ett filter mellan 3-6 månader, kontrollera därför gärna ditt filter var 3:e månad och byt ut det var 6:e månad. 

Livslängden på ett filter kan även variera allt efter vilken årstid det är samt var du är bosatt. Hur du använder ditt ventilationssystem påverkar även ditt filters livslängd. Det är stor skillnad på om du har ett system med där hastigheten är på 1 eller på 4. Luftmängden som passerar genom ditt filter påverkar nämligen filtrets livslängd och därför kan det vara stor skillnad på hur ofta filtret skal byta ut.

3 säkra tecken på att ditt filter ska byta ut

Ditt filteralarm lyser på panelen

Du har imma på innersidorna av rutorna på morgonen

Ventilationssystemet låter eller vibrerar mer än normalt

Upplever du att ditt system inte fungerar korrekt eller levererar den önskade luftmängden kan det även indikera att ditt filter är blockerat. Om luften upplevs stängd och tung kan det även vara ett tecken på att ditt filter snart bör bytas ut. Några gånger kan även ett tecken på att filtret bör bytas ut vara att det ligger damm och avlagringar omkring dina inblåsnings- och utsugningsrör.  

Filterhuset rekommenderar att du alltid noterar när du senast bytte filter. Vi levererar alltid en service-sedel med i paketet när du beställer dina nya filter. Använd gärna denna till att notera när du senast bytt filter i ventilationssystemet.

Støvsug og vask ikke dine filtre

Hvis du gerne vil have rengjort dit luftfilter, anbefaler vi hos Filterhuset ikke, at hverken støvsugning eller vask som en optimal løsning. Filteret vil ikke blive 100% rent igen og vil komme til at miste sin form og struktur, så fibrene i filtret ikke vil rense luften optimalt.

Du opnår altid det bedste resultat ved at skifte til nye, rene filtre.

Vägen till det rätta filtret

1. SYSTEM

För att hitta rätt filter till ditt system ska du börja med att ta reda på vilken systemtillverkare du har. Detta går alltid att se på ditt system, i form av en logga eller liknande.

2. SYSTEMMODELL

Därefter ska du ta reda på vilken modell ditt system är. Denna information framgår på systemet, i form av till exempel ett informationsklistermärke.

3. FILTERTYP

Till sist ska du bestämma dig för vilken typ av filter du vill ha i ditt system. Läs mer om vilket filter som passar bäst för dig samt skillnaden mellan de olika filtren här.