Geovent MHO 1200 filter

På den här sidan hittar du filter till dott Geovent MHO 1200 ventilationssystem. Våra filter är tillverkade i enlighet med Geovents föreskrifter samt tillämplig EU-standard. Det är din garanti för att filtren passar i ditt system.

1 produkt

Få en gratis första hjälpen-låda Fri frakt
Geovent MHO 1200 StandardfilterGeovent MHO 1200 Standardfilter

Filterskift på Geovent MHO 1200 filter

Som utgångspunkt rekommenderar vi att du byter dina filter var tredje månad och kontrollerar dem regelbundet. När du kontrollerar dina filter bör du samtidigt kontrollera ditt system, för att säkerställa att det inte har fastnat damm eller smuts i det. Om du bor i närheten av en stor föroreningskälla bör du överväga att byta filter oftare.

Hämta bruksanvisningen