Brændeovn

Visste du att röken från din egen braskamin förorenar både inne och ute?

Visste du att röken från din egen braskamin förorenar både inne och ute?

Partikelförorening från våra braskaminer är en av de största bovarna. Under den kalla perioden är det alltid mysigt att tända braskaminen och njuta av värmen, men du ska vara uppmärksam på att din egen braskamin även kan vara en risk för din familj.

När en braskamin tänds kommer luften i ditt hus att försämras av flera orsaker. Braskaminen använder syret i luften och samtidigt eldas stora mängder CO2 ut. Partiklar friges vid varje eldningstillfälle, så braskaminen förorenar dessvärre även luften inne i din bostad.

Var uppmärksam på röken från din braskamin

Om du har ett ventilationssystem har du tur eftersom luften i din bostad då byts ut, det vill säga att nytt syre tillkommer och CO2 tas bort. Du ska dock vara uppmärksam på att din skorstensrök dessvärre skapar en kraftig ökning av partikelkoncentration precis i närheten av skorstenen. De flesta ventilationssystem har deras friskluftsintag sittande på taket eller husgaveln, därför ska du vara uppmärksam på att röken från din egen braskamin kan sugas in i ditt friskluftsintag och därmed förorena ditt inomhusklimat.

Ett bättre filter = bättre hälsa

Ett Standardfilter blir oftast valt endast för att det är billigt. Det är designat för att filtrera bort grova dammpartiklar och har som syfte att hålla din värmeväxlare ren från hushållsdamm. Filterhuset rekommenderar därför att du är kritisk till luftkvaliteten omkring din bostad. Om du befinner dig i en riskzon är ett partikelfilter av hög kvalitet alltid värt att överväga. Om du själv har en braskamin och ventilationssystem bör du som minimum alltid använda ett  Pollenfilter eller ett  SafeAir-filter. Då vind- och väderförhållanden skiftar kan du aldrig vara säker på om du får in frisk luft eller om det bara är förorenad luft som cirkuleras runt.

SafeAir-filter är designade för att förhindra partikelförorening. SafeAir Plus tar bort både partiklar och luktproblem via aktivt kol.

 

Läs nästa

Få ett hälsosamt inomhusklimat i barnkammaren
Vad är radon och hur tränger det in i din bostad?