Indeklima

Vad är radon och hur tränger det in i din bostad?

Vad är radon och hur tränger det in i din bostad?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i mark berggrund. Den sipprar upp från marken och kan tränga in i bostäder genom små sprickor och otätade passager i husgrunden.

Eftersom radon ökar risken för lungcancer är det viktigt att fundera på om radonhalten i din bostad är för hög och om det finns något du bör göra för att radonsäkra ditt hem och reducera nivån.

Är radon farligt?

Du kan inte se, känna lukt eller smak av radon, men om du bor i en bostad med radonhaltig luft under flera år kan det orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar till exempel att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Det bör även nämnas att majoriteten av de som får lungcancer på grund av radon, är rökare.

Mätning av radonhalten 

Även om effekterna av att bo i radonhaltig luft först visar sig efter år, är det en god idé att vara på den säkra sidan och mäta radonhalterna i din bostad. Under vinterhalvåret, när vi värmer upp och stannar inomhus mer, tränger mer radon in i huset underifrån, och därför är radonkoncentrationerna högst under denna period. Men radonhalterna kan variera kraftigt från dag till dag, därför bör radonmätning göras under minst två månader under uppvärmningssäsongen.

Så här testar du radonhalten i din bostad:

1. Mät radonhalter med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium 

I Sverige är det vanligaste sättet att mäta radonhalter mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Beställ radonmätare (mätdosor) via SWEDAC. Doserna skickas till dig per post. Placera dosorna enligt anvisningarna. Du får dina mätresultat efter några veckor.

2. Testa radonhalten i din bostad genom mätning

Du kan även mäta radonhalten med en radonmätare. Det finns flera mätare på marknaden som kan mäta radonhalten i din bostad och varna i tid om halterna plötsligt blir för höga.
Se Filterhusets utbud av radonmätare här

Testa ditt inomhusklimat med en radonmätare

Airthings Wave

Airthings Wave är en avancerad radonmätare som visar radonnivån och luftfuktigheten – både på din enhet och i din telefon. Med Airthings Wave mäter du koncentrationen av radon, luftfuktigheten och temperaturen direkt. All data sparas och ses via appen som ger dig data per dag, vecka, månad och ett genomsnitt. Om Radonnivån blir för hög kan du även få ett larm som varnar i tid. Airthings varnar med färger och visar om du har grön, gul eller röd radonnivå.

Är du osäker på hur du minskar radonnivån i din bostad eller vilket filter som passar till ditt system? Då kan du kontakta våra duktiga filterexperter här.

Vilka bostäder är mest utsatta för radonstrålning?

Om din bostad utsätts för radonstrålning beror på flera olika saker:

  • Sammansättningen av marken under din bostad. Mark och berggrund har geografiska variationer i Sverige - och därför är radonhalten högre i vissa områden.

  • Skicket på din bostad. Radon tränger in genom sprickor och otätade passager i husgrunden, så ju bättre skick ditt hus är, desto bättre motståndskraft har det.

  • Vilket år ditt hus byggdes. Bostäder byggs allt tätare, så att radon får svårare att tränga in. Bostäder har också allt oftare ventilationssystem som "späder ut" luften för radon.

  • Bostädernas konstruktion. Bostadsutrymmen som ligger närmare marken har ofta högre radonhalter. Om ditt hus till exempel har en källare med boyta kan halterna vara högre där. Samtidigt kan en källare utan boyta fungera som ett extra utrymme där radongasen först måste sippra igenom för att ta sig upp till bostaden. Om din bostad saknar källarplan, tränger radongas in i bottenvåningen först. Av samma anledning är radonhalterna i lägenheter ofta lägre, eftersom de ligger högre över marken.

Har du upptäckt en hög radonhalt i din bostad? Läs om Bli av med (mycket) radon i bostaden genom god ventilation.

Har du ett ventilationssystem i din bostad? Læs her om Radonsikring og hvorfor et ventilationsanlæg også kan hjælpe i kampen mod radon

 

Kilder:
Radimet.dk
SST.dk
Cancer.dk

 

 

 

 

 

 

Läs nästa

Visste du att röken från din egen braskamin förorenar både inne och ute?
Inomhusklimatet och din sömn