Indeklima

Naturlig eller mekanisk ventilation

Naturlig eller mekanisk ventilation

Det finns ingen tvekan om att ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat men ditt hus kan ventileras både mekaniskt och naturligt. Vi har gjort en guide till dig så att du kan se fördelar och nackdelar med båda metoderna.

Ventilation är viktigt eftersom du kan känna huvudvärk, trötthet och få astma om ditt inomhusklimat är dåligt. Luften utanför ditt fönster kan vara förorenad om du bor nära en trafikerad väg, fartygstrafik eller i närheten av bostäder med vedspisar. Du förorenar dessutom luften när du befinner dig i din bostad, det är små vardagssaker som att laga mat, duscha och tvätta kläder som förorenar luften i ditt hem.

Det är därför viktigt att lägga fokus på ett bra och hälsosamt inomhusklimat, så att du och din familj inte blir sjuka. Behovet av ventilation beror på flera saker, t.ex. hur många människor som bor i ditt hus och hur stort huset är. Om ni är många människor på en liten yta är behovet av ventilation större.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation är när du vädrar din bostad genom fönster, dörrar och ventilationsöppningar – även kallad friskluftsventiler. När du använder naturlig ventilation är det viktigt att vädra ut flera gånger om dagen, året runt. Ju kallare det är utanför desto kallare är det också på ytorna i ditt hus, vilket kan skapa kondens. De fuktiga ytorna kombinerat med den varma luften i din bostad ökar sannolikheten för mögel.

Det är därför viktigt att lufta, även om det kan innebära att värme går förlorad. Det rekommenderas att man vädrar bostaden 2–3 gånger dagligen i 5–10 minuter.

FÖRDELAR MED NATURLIG VENTILATION:

 • Naturlig ventilation låter inte
 • Det behövs ingen el för att ventilera
 • Det finns inget behov av underhåll eller rengöring

NACKDELAR MED NATURLIG VENTILATION:

 • Du kan uppleva drag och kyla
 • Naturlig ventilation kräver en aktiv insats flera gånger per dag
 • Du förlorar värme vid naturlig ventilation
 • Naturlig ventilation är beroende av väder- och vindförhållanden

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation är luftning av huset med hjälp av en eldriven ventilator. Dessa ventilationssystem fungerar genom att de suger ut luften inifrån din bostad och blåser in frisk och filtrerad luft utifrån in i bostaden. Ett mekaniskt ventilationssystem är mer effektivt än naturlig ventilation. Mekanisk ventilation säkerställer även att de skadliga partiklarna utifrån filtreras bort, eftersom filtren filtrerar bort partiklar. Genom att ha ett finfilter i ditt system kan du ta bort många av de små skadliga partiklar som finns i luften, samtidigt som du endast tar bort större partiklar (damm och smuts) om du har ett grovfilter/standardfilter i ditt ventilationssystem.

Det är viktigt att du väljer ett system som har den kapacitet som krävs med hänsyn till din bostad och hur många personer som bor där. Utöver det så finns det även flera olika filtertyper, beroende på era behov och önskemål. Om en i bostaden t.ex. är pollenallergiker kan det vara en bra idé att använda ett Pollen- eller SafeAir-filter

FÖRDELAR MED MEKANISK VENTILATION:

 • Den mest effektiva ventilationen
 • Utluftning sker automatiskt – det kräver inte en insats av dig
 • Underhåll och rengöring behövs inte
 • Är inte beroende av vind- och väderförhållanden
 • Om ditt system har värmeåtervinning förlorar du inte värme vid ventilation

NACKDELAR MED MEKANISK VENTILATION:

 • Systemet ska underhållas
 • Man måste byta filter
 • Systemet använder el för att ventilera

Vi på Filterhuset rekommenderar alltid att man använder mekanisk ventilation, eftersom luften utanför ditt fönster inte alltid är ren och hälsosam. Om du behöver vägledning eller hjälp för att välja rätt filter kan du  kontakt vores kundeservice.

 

Källor: 
Bolius

Läs nästa

Vad är partikelförorening och hur påverkar den din hälsa?
Få ett hälsosamt inomhusklimat i barnkammaren