Dit helbred

Vad är partikelförorening och hur påverkar den din hälsa?

Vad är partikelförorening och hur påverkar den din hälsa?
Du har kanske uppmärksammat det stigande intresset i media omkring ämnet luftförorening och framförallt partikelförorening? I det här inlägget får du svar på vad det är för partiklar som det ofta hänvisas till och var de kommer ifrån.

Enkelt förklarat är partiklar pyttesmå ämnen som virvlar runt i vår luft, en del av dem är naturligt skapade och andra kommer från förorening. Om du bor i ett område med mycket trafik och bostäder med vedspis är du extra utsatt

Partiklar delas in i 3 huvudkategorier:
 • Grova
 • Fina
 • Ultrafina
Grova partiklar (över 3 mikrometer):
 • Mekaniskt vägdamm – Däckslitage
 • Byggdamm
 • Naturliga källor som jorddamm och pollen
Fina partiklar (under 3 mikrometer):
 • Svaveldioxid och kväveoxid (NO2) från motorer och t.ex. kraftverk
 • Mögelsporer
Ultrafina partiklar (under 1 mikrometer):
 • Sotpartiklar från t.ex. grannens vedspis


Hur påverkar partikelförorening din hälsa?

Det finns misstankar och kunskap om att luftföroreningar och framförallt partikelföroreningar medför en rad allvarliga hälsoproblem. Dessa inkluderar bl.a.:

 • Död pga. luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar
 • Inläggning för luftvägssjukdomar och stroke
 • Spädbarnsdödlighet
 • Fosterpåverkan – nedsatt växt och intelligens
 • Astmaanfall – vuxna och barn
 • Bronkit, nedre luftvägssymtom, hosta – barn och vuxna
 • Nedsatt lungtillväxt och lungfunktion hos barn
 • Sjukdagar och begränsad aktivitet

Hur kan ett kvalitetsfilter förbättra ditt inomhusklimat?

På Filterhuset har vi filter som kan filtrera bort de grova partiklarna (över 3,0 µm), ett filter som kan ta bort upp till 95% av de fina partiklarna (2,0 – 3,0 µm) och ett filter som kan ta bort upp till 80% av de ultrafina partiklarna (0,75 – 1,0 µm).

Genom att vara uppmärksam på att man köper ett kvalitetsfilter blir resultatet att ditt inomhusklimat blir hälsosammare, så att du och din familj kan befinna er i en trygg och hälsosam miljö utan att behöva tänka på partikelföroreningar.

 

Källor: 
Lungeforeningen

  Läs nästa

  Få ett hälsosamt inomhusklimat i din bostad
  Naturlig eller mekanisk ventilation