Claus från Søborg

Claus från Søborg

Claus Andersen från Søborg i Danmark vände sig till Filterhuset 2017, då han upplevde besvär av lukt från en vedspis i hans kvarter. Dessutom bor Claus och hans familj nära en motorväg, vilket gjorde familjen orolig över partikelnivån kring deras bostad. Utöver oron kring inomhusklimatet i deras bostad var familjen också besvärad av lukten från grannens vedspis.

En regnig förmiddag i november samma år besöker en av våra filterexperter Claus. Syftet med mötet var att mäta partikelkoncentrationen för att hitta rätt lösning till familjen från Søborg. Vid mötet uppmättes en högre partikelkoncentration kring Claus hus än vad som är normalt och hälsosamt.
Det är vanligtvis inte möjligt att mäta luftburna partiklar i regnväder, men mätningen visade trots detta en lätt förhöjd koncentration av partiklar.
Vid ett byte av filtren i familjens Nilan VP18-ventilationsanläggning visade det sig att standardfiltren var fyllda med sot och kolpartiklar.


Förmodligen kom partiklarna från en närliggande fastighet som bränner pallar, mindre än 100 meter från intaget för frisk luft. Bara några dagar senare gjorde vi en ny mätning åt Claus, i bättre väder denna gång. Vid den visade mätningen en ännu högre koncentration av skadliga partiklar. Mätningen visade att Claus och hans familj bodde i ett ohälsosamt område, där luften utomhus faktiskt kunde skada deras hälsa på sikt.
Efter noggranna undersökningar samt samtal med Claus och flera andra kunder blev det tydligt för oss att det fanns ett behov av ett ännu finare filter än det då finaste filtret – F7-pollenfilter.

Filterhuset började, i samband med Claus case, utvecklingen av vårt nya F9 SafeAir-filter. Filtren har testats av Teknologisk Institut samt i Filterhusets interna testcenter. Då kundens upplevelser alltid är en del av vår produktutveckling är testpersoner som Claus viktiga för vår utvecklingsavdelning.
Genom att bli en del av denna lösning fick Claus sitt problem med partikelförorening och luktbesvär löst, samtidigt som han bidrog med användbar data för utvecklingen av det nya filtret.

Den uppmätta koncentrationen av partiklar kring familjens bostad i Søborg är ovanligt hög och naturligtvis oroväckande.
Standardfiltret fångar endast upp 11% av de ultrafina partiklarna på 100-750 nm.

Ultrafina partiklar är så små att de inte går att se med blotta ögat, men vi vet att det är just dessa partiklar som är mest skadliga, då de tas upp i blodet via lungorna och kan vara cancerframkallande.
Ett SafeAir-filter tar bort 63% av de ultrafina partiklarna och är därmed sex gånger så effektivt som ett standardfilter.

Sedan dess har Claus bytt sitt filter var sjätte månad för att hålla ute partiklarna och de oönskade lukterna. Han har inte upplevt problem med grannens vedspis sedan dess. Filterhuset har följt med och mätt partikelnivån hos Claus under åren för att följa utvecklingen.

I januari 2019 fick Claus ett nytt SafeAir Plus-filter i sitt system, dvs. de färdigutvecklade filtren som vi idag säljer i vår webbshop. Claus kunde härefter rapportera att han kort tid efter montering av det nya SafeAir Plus-filtret kunde märka en tydlig skillnad – även från tidigare testversioner av filtret.

Förloppet med Claus har varit till nytta för både Claus och Filterhuset, och de data vi har samlat in från Claus bostad har hjälpt Filterhuset i utvecklingen av vårt finaste filter – SafeAir och SafeAir Plus.

Läs nästa